இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொற்கள் rochers + clair de lune 1