இல்லம் / ஆல்பங்கள் / BRETAGNE / Finistère / Île d'Ouessant 2