ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / BRETAGNE / Finistère / Île d'Ouessant 2