இல்லம் / ஆல்பங்கள் / BRETAGNE / Finistère / Fouesnant / Fouesnant - Rectos 11