დასაწყისი / გალერეა / FRANCE / 06 Alpes Maritimes / Alpes-Maritimes - Rectos 37