ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / FRANCE / 38 Isère / Isère - Rectos 8