ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / BRETAGNE / Ille et Vilaine / Saint-Malo / Saint-Malo - Rectos 47