இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொல் Sankt Anton am Arlberg [1]