இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொல் Charenton-le-Pont 1