இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொற்கள் 1967 + Serge Reggiani [1]